16 12 2016

Vreemde getallen

Soms kom je wel iets tegen en dan denk je: vreemd! Bijvoorbeeld deze passage over het Walhalla uit de Edda, een middeleeuws verzamelwerk van noordse mythologische verhalen: Vijfhonderd deuren, en nog eens veertig, zijn er in het schitterend verblijf; achthonderd krijgers komen uit iedere deur als Odin eropuit trekt om de wolf te bestrijden.

540 deuren keer 800 krijgers, dat zijn er maar liefst 432.000. Op zich is er niets vreemds aan dit overigens best wel hoge getal. Vreemd wordt als je weet dat dit getal in oude culturen als die van de Babyloniërs en Hindoes vaak voorkomt als tijdseenheid van tijdperken. Veelvouden van dit getal duiden op grote cyclussen van astronomische gebeurtenissen. In zonnejaren uitgedrukt is dit getal de duur van de zogenaamde Hindoestaanse Kali-Yuga, een tijdperk dat in 3102 voor Christus is begonnen en dus nog zo’n slordige 427.000 duurt.

Afbeelding1.jpg#asset:286

De reden waarom al deze oude culturen dit getal gebruikt hebben kan waarschijnlijk gezocht worden in de precessie-beweging van de Aard-as die bij al deze culturen al vanaf de vroege oudheid bekend was. Deze precessiecyclus duurt 25920 jaren en is verdeeld over de 12 tekens van de dierenriem waarbij elk teken 2160 jaar duurt om te doorlopen. Hier komt ook de basis van onze geometrie vandaan waarbij de cirkel in 360 graden is verdeeld. (25920/72 = 360). Nog wat meer rekenwerk leert ons dat als je de precessietijd deelt door 60 minuten: 25920/60 je ook weer uitkomt op 432. En in 12 uur zitten 43200 seconden.

Het is dus merkwaardig dat dit aantal zowel in de middeleeuwse IJslandse Edda (die teruggaan op nog oudere mondeling overgeleverde verhalen) als de Indiase Veda’s (heilige Hindoe-geschriften van ongeveer 1500 voor Christus) bekend is. Aangezien de inwoners van beide culturen taalkundig afstammen van de zogenaamde Indo-Europeanen, is het niet ondenkbaar dat zowel de Edda als de Veda’s uit dezelfde bron hebben geput en millennia oude astronomische kennis delen. Sommige taalgeleerden denken ook dat Edda en Veda als woord aan elkaar verwant zijn, evenals aan het Nederlandse ‘weten’. Woorden edda en veda zouden dan de betekenis van ‘kennis’ hebben. 

Deel dit bericht
Lees ook onderstaande berichten