08 03 2013

Terugkeer van de Neanderthaler

De Neanderthaler, een mensensoort die ongeveer 30.000 geleden uitstierf, werd na zijn ontdekking eerst gezien als een soort achterlijke kromgebogen aapmens. Nieuwe vondsten van Neanderthalerskeletten en nieuwe inzichten gaven echter een ander beeld: mits netjes gekleed en geschoren zou een Neanderthaler tegenwoordig niet eens erg opvallen.

En misschien wordt dat binnenkort nog wel eens werkelijkheid. Inmiddels is het Neanderthal genoom (DNA) geheel in kaart gebracht. Sommige wetenschappers stellen dat het in een niet zo verre toekomst niet onmogelijk is een Neanderthaler tot leven te wekken.

Sinds het klonen van het schaap Dolly in 1996 zijn wat dat betreft de verwachtingen hooggespannen. Sindsdien zijn er al honden, katten, ratten, varkens en koeien gekloond. In 2003 slaagden Spaanse wetenschappers er zelfs in de uitgestorven ibex, een wilde berggeit, te klonen door erfelijk materiaal te implanteren in een ‘gezuiverde’ cel van een verwante soort. De kloon leefde enkele minuten.

Zou dat ook met een Neanderthaler kunnen? Daarvoor moet men beschikken over een intacte Neanderthaler-cel, en die zijn er niet. Maar met nieuwe technieken, gebruik makend van menselijke stamcellen zou het wellicht in de nabije toekomst toch mogelijk zijn.

Maar stel dat het zou lukken een of meerdere gezonde Neanderthaler te scheppen. Wat voor leven zouden deze moderne Neanderthalers hebben. Wat moeten ze eten (graan- en zuivelproducten kenden ze niet). Kunnen ze wel abstract denken en praten. Hoe reageren ze op menselijke ziektes.

Toch kan het onderzoek naar het tot leven brengen van een Neanderthaler nuttig zijn. Zo kunnen bepaalde eigenschappen van Neanderthalers (sterkere botten, immuniteit tegen bepaalde ziektes) worden geïmplanteerd in het menselijk genoom, zogenaamde genmutatie.

Voorlopig komen moderne Neanderthalers alleen nog voor in de verbeelding van een schrijver als John Darnton in zijn roman “Neanderthal”, dat de ontdekking beschrijft van een stam Neanderthalers in het onherbergzame Pamir-gebergte in Centraal Azië. Misschien maakt Hollywood er ooit nog eens een film van.

Deel dit bericht
Lees ook onderstaande berichten