07 12 2020

Menselijke onderkaak op strand Noordwijk

menselijkekaak.png#asset:501


In Noordwijk is altijd wat te doen! Afgelopen zomer – waarom horen we dat eigenlijk nu pas – stuitte een wandelaar op het prachtige Noordwijkse strand op een menselijke onderkaak, compleet met een zevental kiezen en tanden. Een lugubere vondst natuurlijk waarmee de vinder zich aanstonds bij de plaatselijke politie vervoegde.


Boze opzet bleek echter niet in het spel. Althans niet van recente datum want medewerkers van Forensische Opsporing stelden vast dat het om een menselijke onderkaak ging waarvan de eigenaar (minimaal 35 jaar oud) is overleden tussen circa 763 en 492 jaar voor Christus en dat is best lang geleden. Archeologen duiden deze periode als de Vroege IJzertijd. Over de bewoners van onze streken in deze periode is niet veel bekend, bovendien is het goed mogelijk dat de kaak afkomstig is van een bewoner van de Britse eilanden of nog verder weg. Misschien was hij of zij het slachtoffer van een schipbreuk. Het blijft allemaal giswerk, de herkomst van de kaak. Wie weet worden er later nog meer botresten van deze persoon worden gevonden. De kaak wordt overgedragen aan het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland in Alphen aan de Rijn, een laatste rustplaats die de eigenaar van de prehistorische kaak nooit had kunnen bevroeden. Het leven (en daarna) kan soms raar lopen.

Deel dit bericht
Lees ook onderstaande berichten