08 09 2023

Klimaatactivist? Niets nieuws onder de zon!

klimaatactivist.jpg#asset:1523

Voorpagina van The New York Times van 23 april 1970. Eén van de eerste en grootste klimaatdemonstraties uit de geschiedenis is de eerste Earth Day in de Verenigde Staten in 1970 waaraan meer dan 20 miljoen mensen deelnamen aan demonstraties en acties.

Klimaatprotesten is aan de orde van de dag. Zo heeft Extinction Rebellion aangekondigd dagelijks op de A12 in Den Haag te gaan demonstreren. Maar klimaatprotesten zijn zeker niets nieuws! De geschiedenis van het klimaatactivisme gaat net zo ver terug als het besef dat er een klimaatprobleem is. Hoewel de opwarming van de aarde al in de achttiende eeuw begon als gevolg van industrialisatie, toename van het gebruik van fossiele brandstoffen en een almaar groeiende wereldbevolking wordt men zich pas zo’n twee eeuwen later bewust van een wereldwijd klimaatprobleem. In de tweede helft van de twintigste eeuw worden mondiale verschijnselen met elkaar in verband gebracht en genereren onderzoekers modellen om de ontwikkeling van het klimaat voorspellen. Dan wordt duidelijk dat broeikasgassen – een begrip dat voor het eerst in de jaren zestig opduikt – ertoe leiden dat de gemiddelde temperatuur op aarde steeds verder zal stijgen. Met name het in 1972 uitgebrachte rapport De grenzen aan de groei van de Club van Rome, een in 1968 opgerichte groep bestaande uit Europese wetenschappers en ondernemers, slaat in als een bom en wakkert klimaatactivisme aan. In vergelijking met de klimaatprotesten van de jaren zeventig, zoals massale fiets- en opruimacties, zijn de protesten door de jaren heen wel steeds creatiever en extremer geworden. Tegenwoordig lijmen klimaatactivisten zich bijna dagelijks vast aan wegen, talkshowtafels of kunstwerken. In de ogen van velen gaan deze protesten te ver. Aan de andere kant lijken alle protesten van de afgelopen ruim vijftig jaar er nog steeds niet voor gezorgd te hebben dat klimaatverandering bovenaan het prioriteitenlijstje van overheden en bedrijven staat. Het blijkt maar weer: wanneer gaan we leren van geschiedenis!


Deel dit bericht
Lees ook onderstaande berichten