21 05 2015

Derde pinksterdag

Gisteren opperde aartsbisschop Wim Eijk om Tweede Pinksterdag als vrije dag te schrappen en bijvoorbeeld 4 of 5 mei voortaan als officiële vrije dag in de kalender op te nemen. Nou, we horen het wel.

Pinksteren (uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en Maria) heeft een lange weg afgelegd: van een van de belangrijkste katholieke feesten in de Vroege Middeleeuwen tot ruilobject met seculiere festiviteiten in 2015.

Ooit duurde Pinksteren een volle week waarin verplicht werd gerust, de zogenaamde Heilige Geestweek. Nadat in 813 de Heilige Geestweek al was ingekort bepaalde de kerk in 1414 dat het Pinksterfeest nog maar drie verplichte rustdagen telde. De Synode van Dordrecht (1618) bracht deze periode terug tot twee dagen, de huidige situatie. Op een paar plaatsen in Nederland hield Derde Pinksterdag als kerkelijke traditie stand, zoals in de Zaanstreek (Pinkster Drie)en in Zeeland (Derde Pinkster), met name op het eiland Walcheren waar ringsteekwedstrijden tot het vaste repertoire van Derde Pinkster behoren. Tot op de dag van vandaag wordt deze traditie in ere gehouden.

Deel dit bericht
Lees ook onderstaande berichten