20 04 2012

De Hedwigepolder

Het is Hedwigepolder voor en Hedwigepolder na deze dagen. Vooral CDA-politici krijgen de bibbers en bleke wangetjes als de naam van deze bescheiden drooglegging wordt genoemd. Maar wat en waar is nu eigenlijk die Hedwigepolder?

In de eerste plaats is het niet Hedwigepolder maar Hertogin Hedwigepolder, genoemd naar Hedwige de Ligne (1877-1938), hertogin van Arenberg, echtgenote van Engelbert IX hertog van Arenberg (1872-1949), afkomstig uit een Belgisch adellijk geslacht.

De Hertogin Hedwigepolder ligt voor de Tachtigjarige Oorlog in een bedijkt gebied, maar tijdens deze oorlog steken Staatse toepen in 1584 om strategische redenen de dijken door en het zogenaamde Land van Saeftinghe verdwijnt onder de golven van de Westerschelde. In de zeventiende eeuw wordt een deel van dit gebied weer ingepolderd; de Hertogin Hedwigepolder in 1907 als laatste.

De polder ligt op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België, begrensd door het Sieperdaschor en de half Belgische Prosperpolder.

Sinds enige jaren is de Hedwigepolder onderwerp van felle discussie tussen voor- en tegenstanders van ontpoldering oftewel het weer onder water zetten van de polder. De politiek heeft met België - in het kader van verdieping van de vaargeul van de Westerschelde ten behoeve van de Antwerpse haven - afgesproken dat er ontpolderd wordt, de meeste Zeeuwen, Zeeuwse politici en bewoners van dit gebied willen er niets van weten. Wordt vervolgd!

Deel dit bericht
Lees ook onderstaande berichten